Mit navn er Poul-Erik Hermansen Østergaard, Jeg har arbejdet med numerologi i ca. 20 år. Jeg begyndte arbejde med numerologien ved et tilfælde, idet jeg grundet min nysgerrighed og kritiske sans følte mig nødsaget til at undersøge fæ-nomenet. Efter en nærmere gennemgang og mange forsøg, blev jeg langsomt overbevist. Der findes flere systemer der bruges til, at fortælle om alfabetet og tallenes hemmeligheder, nume-rologien er en af dem. Det system der tiltaler mig mest, af dem jeg har kendskab til, ud i numerologien, er Norman Shines system.

Grundlæggende tager jeg udgangs-punkt i, at netop det navn som det enkelte menneske bærer, er enestående og er valgt med omhu, når det gælder de tal-mæssige kvaliteter, som alfabetets bogstaver er omsat til, de tal der udgør navnet. Det er netop den lydmæssige kvalitet, hvor vi omsætter alfabetet ved hjælp af talrækken til, at repræsentere et menne-skes kvaliteter og muligheder, tallene korresponderer med alfabetet, og dermed bliver talrækken repræsentant for en persons status.

Valg af navn er ikke ment som værende den eneste måde, hvorpå vi kan få den hjælp vi har behov, til at løse vore opgaver, men jeg mener at vores navn er valgt fordi det indeholder nogle kvaliteter der repræsenterer den sjælskraft, der kan give et menneske en værktøjskasse (vores navn) med sig, til at løse vores opgaver, og til, måske at provokere os ind i situationer, hvor vi kan lære en vigtig lektie som vi er besluttet på.

Jeg er sikker på, at vores navn er valgt via inspiration, og i samråd med vores åndelige hjælpere, for at få opgaven, (inkarnationen) til at forløbe i forhold til de mål, vi har sat os.

Indledningsvis mener jeg, at der er nogle kriterier der ligger til grund for numerologien, for at den kan give mening, først tager jeg afsæt i min accept af begrebet reinkarnation som et for mig uomtvisteligt faktum, det vil sige, i overbevisningen om, at vi reinkarnerer, d.v.s. lader os føde igen og igen, samt at vi vælger, hvor, hvornår og hos hvem vi fødes. Det at vi indgår en overenskomst, først og fremmest med os selv, om opgavens omfang og retning, og derefter med vigtige personer i vores liv (inkarna-tionen), de personer der gerne skulle medvirke til, at den valgte retning og dens opgaver kan lykkes, hvilket kan opleves som såvel positivt eller negativt, men er dog lærdom.

Når det så er sagt, kommer jeg til emnet omkring de opgaver jeg nævnte, og som jeg er overbevist om, at vi selv vælger, for at drage erfaringer, som gerne skulle bidrage til helhedens oplysning om årsag og virkning.

For at samle det guddommelige puslespil, skal der mange facetter af virke-ligheder til, hvor hver enkelt menneskes oplevelse og erfaring heraf, bliver den facet, som netop kun det menneske kan bibringe helheden. De østerlandske kulturer taler bl.a. om karma, og dharma, hvor vi i den vestlige kultur, tilsvarende taler om begrebet som, "som du sår, så høster du" og omskrevet lidt, bliver det til nogle af nutidens holdninger som tilsyneladende er gået i arv, og bliver så begrebet som øje for øje, og tand for tand.

Umiddelbart lyder dette som om en ren straffe ekspedition, hvilket jeg ikke tror det er, idet jeg er overbevist om, at vi selv tager de beslutninger der skal tages, om erfarings oplevelse, ud fra grundlaget om, at det vil være utænkeligt ikke at drage omsorg for helheden og dens indsamling af netop din og min erfaring. Netop din og min erfaring, er enestående for helheden, for aldrig før, har nogen kunnet bidrage med erfaring, med den baggrund, de oplevelser og det genetiske materiale, den kulturelle og sociale virkelig-hed, der er til stede for at udgøre den der er dig, og mig, på et givet tids-punkt.

Så for at gøre skabelsen færdig, d.v.s. det at være bidragyder til universets fuldkommengørelse, vil det i bund og grund være for, at Gud kan lære sig selv og sine virkemidler at kende som erfaring, og ikke kun i teorien, men bibragt helheden af enestående individer, der på mirakuløs vis, har kunnet samle noget, som ingen anden i historien før, har kunnet bidrage med.

Der er ikke to mennesker, eller for den sags skyld andre skabninger, der er ens, og derfor er høsten af erfaring fra hver enkelt deltager uendelig vigtig, for at kunne skrive universets historie i alle sine enkeltheder, en historie hvor ingen af os kan undværes, idet vi alle i beskeden omfang, bidrager til denne historieskrivning af Guds værk.

Af samme grund, mener jeg også, at netop den opgave, det enkelte menneske påtager sig, medfører, at vi gør os parate til det at samle erfaring som er vigtig for at indse sammenhænge og fuldkommengøre skabelsen i det store og hele; vi skaber mulighed, via forhånds aftaler, inspiration til valg af navne, der indeholder lyd og sjælskraft og nummereres for tolkningens skyld, men som   nemmer opgaven og gør det muligt for os at lykkes                                                                                                              

Derfor mener jeg også, at det ikke nødvendigvis er nogen god ide, at skifte navn for at nemme livets gang på jord. I princippet tror jeg ikke, at det er forkert, men blot uhensigtsmæssigt, opgaven vi har valgt taget i betragtning, idet vi sikkert vil vælge, at gøre nye forsøg på, at samle netop den erfaring, vi har erkendt, at vi og altså altet mangler for, at kunne erstatte teori med erfaring.

Så ligesom det at køre nordpå fra Aarhus for at komme til Skanderborg, ikke er forkert, det er blot ikke hensigtsmæssigt, hvis vi skal nå frem til en bestemt tid, men vi skal nok komme til Skanderborg, det vil blot tage uendelig meget længere tid.

Så til slut vil jeg understrege, at uanset hvor mange der er, eller hvor i et navnediagram der kan være tale om felter, der ikke er belyste, eller felter med kun lidt belysning, så er der tale om bogstaver, der for de flestes vedkommende tager udgangspunkt i navnet på dåbs, eller navngivelses tidspunktet.

Derfor vil der som for alle andre felters vedkommende, være høstet erfaring, frem til dagen for navne-diagrammets oprettelse.

Så fortvivl ikke, du kan ikke hedde noget forkert. Du hedder noget, der med velberådet hu, indeholder værktøjer, der vil kunne hjælpe dig i arbejdet med, at bringe ny viden og erfaring med hjem.

Her er det de nøgne og de lidt belyste felter, der i større grad viser dig, på, og i hvilke områder, du har valgt at lægge dine opgaver i livet.

Så god arbejdslyst, held og lykke på din vej, med det stykke guddom-melige arbejde, du har påtaget dig, og tak skal du have, for uden netop dit og mit arbejde, ville vi aldrig nå det fuldkomne.

Når så alt det her er sagt, kunne en årsag til evt. at måtte ønske sig et andet navn være den, at man for tiden har det hårdt, og det kan jo være reelt nok, der er mange skæbner i livet der ikke er at misunde, her er det så, du ikke skal glemme, at du ikke er ene om besværlighederne.

Uanset hvilken religion du end måtte tilhøre, om nogen iøvrigt, så skal du huske på, at din Gud, Fader/Moder er med dig i kærlighed. Som Gud's barn er du noget særligt, og du er elsket grænseløst, og betingelsesløst, så hvis du vil sludre lidt med Vorherre, og i tillid betro dig, ved jeg, at du ikke sludrer forgæves, du vil blive hørt, din tro vil bære dig, og i dit indre, vil du kunne finde ro, i vished om, at du er Guds søn eller datter, og at der er  taget hånd om dig,  du kan også godt være sikker på, at hvis du skal straffes, er du den eneste der iværksætter dette, for det der med Gud's straf, kan du godt glemme, for hvem straffer i kærlighedens navn? det er ikke Gud der gør det, det er kun os mennesker der siger, at jeg straffer dig, men du skal vide, det gør mere ondt på mig, end det gør på dig, sådan en Far er Gud ikke! det er kun den Gud vi har skabt i menneskets billede og ikke omvendt der handler sådan, for i Guds billede, hvori vi er skabte, er vi d.v.s. alle hans børn enestående skabninger, der har en Far/Mor med alle de smukkeste egenskaber man vil kunne forestille sig, egenskaber der ikke med ord kan udtrykkes, det er bare så synd, at tilsyneladende velmenene mennesker forsøger at bilde os ind, at Gud er både en vred, hævngerrig, krævende og fristende Gud, det er simpelthen noget sludder, og iøvrigt fuldstændig uden logik. Skulle vores himmelske Far, ikke være en endnu bedre Far, end vi mennesker ville kunne være? og hvilken normal menneskelig Far, vil kunne tænke sig at være så nedrig?

Jeg skulle hilse og sige, at når vi diverse steder læser og oplever Guds Ord, så skal vi have det i hu, at alt der står skrevet, som ikke er en kærlighedserklæring til Gud's børn, ikke er noget der er inspireret fra vores alles Far/Mor, men men er forfattet af formentlig politikere, skrivekarle, og magtbegærlige mennesker, og af diverse uforklarlige årsager, formentlig af mennesker der har villet forsøge at holde styr på alle de uvidende horder af mennesker, hvilket jo næsten også lykkedes i diverse religioners navne.

Når vi tager diverse hellige skrifter i øjesyn, så står der meget på linjerne, hvor kærlighed ikke nødvendigis er hvad man kan udlede heraf, men hvis man nu også læser mellem linjerne, så er alle disse skrifter gennemvævet af Guds inspiration, og med kærlighedsbudskaber til os alle, for uanset race, tro og overbevisning. Vi er alle Gud's børn, og det også uanset hvor håbløse vi så end måtte være, og sådan en Far er det godt at have, så er man på sikker grund.

Kærlig hilsen

Poul-Erik Østegaard                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul-Erik

Jeg har arbejdet som alternativ behandler i ca. 35 år, jeg er uddannet zoneterapeut, akupunktør, og lymfedrænør, og har arbejdet med spirituali-tet meget længere.

Hver gang jeg behandler et menneske, er min oplevelse ,at jeg er i forbindelse med ånd, en intelligens der rummer mere end jeg nogen sinde vil kunne forstå,, indlevelsen i et andet menneskes energisfære med de harmonier og disharmonier der findes her, mener jeg indbyder til den største respekt.

Netop det som behandler, at skal forholde sig til et andet menneske, er en indbydelse til at træde forsigtigt, for her står jeg på hellig grund, som Moses på Sinais Bjerg. Her står jeg foran Guds brændende tornebusk, der indvier mig i et af livets mysterier, udtrykt af et menneske i Guds billede.

Når det er sagt, er vejen til denne oplevelse for mig den samme, uanset på hvilken måde jeg end nærmer mig min klient/patient på, for om jeg arbejder med zoneterapi, akupunktur, eller samtaler med dette menneske, så befinder vi os begge i en situation, hvor vi deler sfære, og vi berører hinandens sjæle.

Denne berøring forpligter os til at respektere nuets og kærlighedens kraft, den kraft der ligger i, for en stund at være sammen med et andet menneske, et menneske der vil dele sig selv med mig.

Det samme sker når der lægges et numerologram, idet der også her er tale om en sfære, hvor det at være sammen, er som et helligt møde, i universets historie, for også her rører sjæle hinanden og der opstår en tredje og fælles sandhed

Catharina

Jeg har arbejdet med healingsmassage siden 1999, idet jeg har uddannet mig hos Kilden i Valby, hvor jeg har lært værdien af den blide massageform, som healingsmassagen er. Jeg arbejder med kroppens psykiske strømme, og det følelses aspekt som vores sind placerer forskellige blokader i. En behandling tager fra 1½ til 2 timer, hvor du efterfølgende vil føle dig aldeles veltilpas, idet din krop i den fulde behandlingstid, har min fulde opmærksomhed.

Udover healingsmassage, arbejder jeg som clairvoy-ant rådgiver, og har gjort det siden 2003. Jeg har gennemgået et træningsforløb hos Gertrud Berlon i Valby, samt hos Matthew Schmidt i England.

 

Du kan kontakte os via telefon eller på vores e-mail, eller du kan skrive til vores adresse.

Catharina og Poul-Erik Østergaard Jernaldervej 245 - 3701 Holmstrup                                                              8210 Aarhus V

Tlf: 8624 8417 - 2636 9111

peho@valkenier.dk

cevo@valkenier.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use